Informacija elektros ir elektroninės įrangos vartotojams

Gerbiami klientai,

UAB „T Optimus” būdama socialiai atsakinga organizacija Jus informuoja jog  elektros ir elektroninės įrangos prietaisuose yra labai pavojingų aplinkai ir žmonių sveikatai medžiagų. Šioms medžiagoms patekus į išorinę aplinką (pvz. vandenį, miškus ir t.t.), įrangoje esančios pavojingos atliekos gali užteršti ją pavojingomis toksiškomis medžiagomis: gyvsidabriu, švinu, kadmiu, chromu. Todėl raginame jus utilizuojant elektros ir elektroninę įrangą pristatyti į specialiai tam skirtas vietas. Tą padaryti galite:

  • atiduoti elektros ir elektroninės įrangos atliekas mūsų įmonei (jeigu jos yra tos pačios paskirties kaip UAB „T Optimus“ parduodama elektroninė įranga);
  • kreiptis į VšĮ “Elektronikos gamintojų ir importuotojų organizacija”;
  • nuvežti jas į šių atliekų surinkimo aikšteles;
  • išsikviesti elektros ir elektroninės įrangos tvarkytojus, kad jie patys išsivežtų nebenaudojamą įrangą.

 

Paspaudę ant nuorodos rasite vietas, kuriose surenkamos elektros ir elektroninės įrangos atliekos.